den 23 februari 2018

Vid internetproblem är första åtgärd att starta om din router och övrig egen utrustning. Om du kör trådlöst så prova att ansluta din dator med en kabel direkt till vår utrustning utan att gå via din egen router. Om problemet kvarstår så ber vi dig återkomma till vår kundtjänst eller support. 


2018-02-19 08:00 Radiokunder via Bjärkarydsmasten kan ha störningar i Internetleveransen. Internet ligger antingen helt nere eller så kan det komma och gå. Felet är identifierat och utbyte av trasig utrustning pågår. Beräknad klartid 15:00.

2018-02-17 18:00 Följdskadorna som orsakats av elavbrottet åtgärdade. Flera switchar och en UPS utbytta.

2018-02-17 Under dagen har Eon haft driftstörningar i elleveransen i Vrigstad/Hylletofta området. Detta har gett följdverkningar för vår Internetleverans vilket gör att vissa kunder, särskilt i Hylletofta, saknar Internet. Felsökning pågår och problemet avhjälps så snart som möjligt. Informationen uppdateras löpande.


Inga kända driftstörningar i övrigt