SavMan AB

Sedan 2001

Kort historik och fakta om Savman AB

Bolaget bildades år 2001. Bolagets säte är Sävsjö. Bolagets firma är SavMAN AB och dess organisationsnummer 556490-9439. Bolagsordningen antogs 2001-04-19 och godkändes av kommunfullmäktige 2001-05-21.

SavMAN AB har sedan bildandet ägts till 70% av Sävsjö kommun och till 30% av Sävsjö Energi AB. Under december 2003 förvärvade Sävsjö kommun samtliga aktier i bolaget från Sävsjö Energi AB. Nu äger Sävsjö kommun från 2003-12-18 bolaget till 100%.

Under 2003 har byggnationen av ett ortsammanbindande nät genomförts. Utbyggnaden har färdigställts till Vrigstad, Stockaryd och till Rörvik. De första privatkunderna och företagen som kopplades till nätet utanför Sävsjö tätort återfinns i Stockaryd, detta skedde i slutet av november 2003. Utbyggnaden har skett i två delar; ortsammanbindande nät och spridningsnät.

Utbyggnaden har skett som en entreprenad åt Sävsjö kommun, som är projektägare. Medfinansiärer till Sävsjö kommun i projektet är EU mål 2 södra, Länsstyrelsen och SavMAN AB.

Vi erbjuder anslutning till nätet via optisk fiber. Den geografiska utbredningen är begränsad till Sävsjö kommun. Vi följer teknikutvecklingen och har tagit nya tekniker i drift allteftersom dom blir tillgängliga och passar i SavMAN:s nät.

 

SavMAN har nu, tillsammans med kommunerna på höglandet, en gemensam visselblåsarfunktion.
Visselblåsare

Affärsidé

Savman mål är, att verka för att ge samtliga företag, offentliga förvaltningar och privatpersoner möjlighet till bredbandskommunikation genom leverans av tekniklösningar och tjänster.

Styrelseledamöter

Ordinarie ledamöter:
Samuel Bengtsson Ordförande (ersättare )
Lena Svensson Webb vice Ordförande (ersättare )
Pierre Johansson (ersättare )
Oliver Coordt (ersättare )
Douglas Hoover (ersättare )

Våra samarbetspartners

 
Svenska stadsnäts föreningen
Eltel
Repeatit
Telavox
CTS NE AB
Sävsjö Digital
Tele2
netnordic
Waysteam
Sappa
JSC it-partner AB
Mathinic AB
Vätterstads antenn AB
Stadshubbsalliansen
 

Pågående och Planerad utbyggnad i tätort

Pågående och Planerad utbyggnad på landsbygd

Skip to content